1. Hootsuite Insights: Hootsuite Insights là một công cụ lắng nghe social media chuyên nghiệp và mạnh mẽ, cho phép bạn giám sát, phân tích và hiểu rõ hơn về các hoạt động trên mạng xã hội của doanh nghiệp. Nó cung cấp các tính năng như theo dõi từ khóa và thương hiệu, phân tích ngôn ngữ và động từ, và truy xuất và phân tích các đối thủ cạnh tranh.
  2. Mention: Mention là một công cụ lắng nghe social media đa năng, cho phép bạn giám sát và phân tích các hoạt động trên mạng xã hội của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Các tính năng của Mention bao gồm lọc trạng thái, theo dõi từ khóa và đối thủ cạnh tranh, và phân tích ngữ liệu.
  3. Brandwatch: Brandwatch là một công cụ lắng nghe social media chuyên nghiệp, cho phép bạn giám sát và phân tích các hoạt động trên mạng xã hội của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Các tính năng của Brandwatch bao gồm theo dõi từ khóa, phân tích tương tác và động lực, và phân tích ngôn ngữ và động từ.
  4. Sprout Social: Sprout Social là một công cụ lắng nghe social media đa năng, cho phép bạn giám sát và phân tích các hoạt động trên mạng xã hội của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Các tính năng của Sprout Social bao gồm theo dõi từ khóa và thương hiệu, phân tích tương tác và động lực, và phân tích ngôn ngữ và động từ.
  5. Talkwalker: Talkwalker là một công cụ lắng nghe social media chuyên nghiệp, cho phép bạn giám sát và phân tích các hoạt động trên mạng xã hội của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Các tính năng của Talkwalker bao gồm theo dõi từ khóa và thương hiệu, phân tích tương tác và động lực, và phân tích ngôn ngữ và động từ. Ngoài ra, công cụ này còn cung cấp khả năng phân tích hình ảnh và video trên mạng xã hội, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mà hình ảnh và video của doanh nghiệp được chia sẻ và phản hồi trên mạng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *